Boka taxi

Boka taxi på 0300 - 580 000

Vi var först i Sverige att bli miljöcertifierade

Vi på Taxi Kungsbacka AB är stolta över att vara det första taxibolaget i Västsverige som certifierade oss enligt ISO 14001. Vår ambition är att vi ska dra vårt strå till stacken för att bidra till att verka för en långsiktigt hållbar miljö.

Certifieringen omfattar hela organisationen från alla våra bilar till administration och ledning av företaget. Personalens engagemang i miljöarbetet är viktigt och leder till en ökad miljömedvetenhet som även sprids utanför Taxi Kungsbacka AB. En förutsättning för att lyckas med vårt miljöarbete är därför kunskap och engagemang hos samtliga våra anställda. Vi vill därför skapa ett öppet organisationsklimat där alla gemensamt arbetar för att utveckla vårt miljöledningssystem.

Vår största miljöpåverkan sker naturligtvis från taxitransporterna genom förbrukning av fossila drivmedel och utsläppen som sker vid förbränning av dessa. Förra årets miljömål var att sänka drivmedelsförbrukningen med 3% ett mål som vi är stolta över att säga att vi lyckades nå!! Även i år har vi som ambition att reducera bränsleförbrukningen. Våra tre naturgasbilar är en stark bidragande orsak till att vi når vårt mål men medvetenheten hos alla, från växelpersonal till chaufförer, är minst lika viktigt. För att ha kontroll och uppföljning av vårt miljöarbete har vi dokumenterat ett miljöledningssystem som revideras både internt och externt två gånger per år. Dessa revideringar visar att vi lever upp till ställda miljökrav och är ett led i utvecklingen av vårt miljöarbete.

Vår förhoppning med vår miljöcertifiering är att det ska förbättra våra relationer med både kunder och leverantörer och naturligtvis öka vår konkurrensfördel. En bidragande orsak tror och hoppas vi är att ISO 14001-certifieringen ger oss ett ökat förtroende och samtidigt är ett bevis för god ordning som genomsyrar alla processer i Taxi Kungsbacka,

Kunsgsbacka vatten Kunsgsbacka skog

Vi är med i Svea Taxi Allians, en rikstäckande taxitjänst som består av lokala taxibolag över hela Sverige. Det gör att du kan åka med ”samma” taxi som hemma på över hundra orter. Boka via Svea Taxi Allians eller ring oss på 0300 - 580 000.